Simulia Abaqus Öğrenci Yetiştirme Programı

Simulia Abaqus Öğrenci Yetiştirme Programı

Grup Otomasyon tarafından 12 Temmuz-22 Eylül 2021 tarihleri arasında SIMULI ABAQUS yazılımı ile ilgili olarak 10 haftalık lisans ve yüksek lisans öğrencileri için ücretsiz eğitim programı düzenlenecektir. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılara başarı belgesi düzenlenecektir.

Öğrencilerimize duyurulur.

Detaylı bilgi ve başvuru için: https://grupotomasyon.com.tr/2021/06/14/simulia-abaqus-ogrenci-egitim-programi/

SIMULIA ABAQUS Öğrenci Yetiştirme Programı

  • 10 hafta boyunca verilmek üzere ABAQUS eğitim planı oluşturulmuştur.
  • Verilen eğitimin ilk haftasından sonra öğrencileri ayırt edebilmek için mühendislik düşünce ve analitiğine ek olarak sonlu elemanlar konularını içeren temel eğitim sınavı ve eğitim sonunda verilecek olan başarı belgesine hak edenleri belirlemek amacıyla final eğitim sınavı yapılacaktır.
  • Eğitim kayıtları paylaşılmayacaktır.
  • Eğitimin haftasında ele alınan konuyla alakalı sunum içeriği katılımcılar ile paylaşılacaktır.
  • Bu eğitim ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olup sadece lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı söz konusudur.
  • Eğitim içeriği ve ekran görüntüleri hiçbir yerde paylaşılamaz.

Programı İçeriği

1.Hafta : Abaqus’a Giriş
2.Hafta : Abaqus ile Lineer Dinamik
3.Hafta : Abaqus / Explicit
4.Hafta : Abaqus ile Isı Transferi ve Termal Stres Analizi
5.Hafta : Burkulma, Burkulma Sonrası ve Çökme Analizi
6.Hafta : Abaqus ile Yakınsanmış Çözüm Elde Etme
7.Hafta : Abaqus ile Metal Şekillendirme
8.Hafta : Kompozit Malzemelerin Abaqus ile Analizi
9.Hafta : Kauçuğun ve Viskoelastisitenin Abaqus ile Modellenmesi
10.Hafta : Abaqus ile Alt Yapılar ve Alt Modelleme