2023 Yaz Dönemi STJ100-STJ200 Staj Başvuruları

2023 yılı yaz döneminde staj yapmak için STJ100 Yaz Stajı I ve STJ200 Yaz Stajı II dersine yazılan öğrenciler için güncel zorunlu staj başvuru formları ve süreç bilgileri yayınlanmıştır.

~

Staj evrakları hazırlanmadan önce lütfen aşağıdaki belgeleri dikkatli şekilde okuyunuz, gözden geçiriniz:

Genel Bilgilendirmeler

UYARI 

Sigorta İşlemlerinin Yapılması (Staj başlangıcından en az 15 gün öncesi)

Öğrenci, zorunlu staja başlamadan en az 15 gün önce sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için kaşeli-imzalı-onaylı Zorunlu Staj Formu, imzalı Stajyerlere ilişkin Aydınlatma Metni ve SPAS Müstehaklık belgesini Bölüm Sekreterliğine e-posta ile ([email protected]) teslim etmelidir.

NOT: SGK’ dan veya E-devlet üzerinden SPAS Müstehaklık belgesi alınabilmektedir.

~

Takip Edilecek Süreç

 1. Zorunlu Staj Formunuzu eksiksiz şekilde doldurun ve imzalayın. Öğrenci tarafından imzalanmış evrağı Bölüm Staj Komisyonu’na imzalatmak için e-posta ile gönderin:
  1. Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ / [email protected]
  2. Dr. Öğr. Üyesi Emine Feyza ŞÜKÜR / [email protected]
 2. Bölüm Staj Komisyonu tarafından imzalanmış Zorunlu Staj Formunu staj yapacağınız kuruma imzalatın/kaşeletin.
 3. Staja başlamadan en az 15 gün önce eksiksiz şekilde doldurulmuş/imzalatılmış/kaşeletilmiş Zorunlu Staj Formunu ekleriyle birlikte eksiksiz olarak Bölüm Sekreteri Okan DÜZGÜN’e e-posta ile ([email protected]) iletin.
  1. Ek 1. Öğrenci tarafından el yazısıyla 2. sayfasına Okudum, anladım yazıp Adı Soyadını yazarak imzalamış olduğu Stajyerlere İlişkin Aydınlatma Metni Formu
  2. Ek 2. E-Devlet üzerinden alınabilecek Müstehaklık Belgesi

Yukarıda verilen işlemler eksiksiz olarak yapılmalı ve sigorta girişlerinin vaktinde yapılabilmesi için belirtilen son tarihten önce bölüm sekreterliğine ulaştırılmalıdır. Aksi halde öğrenci staj yapamaz/stajı geçersiz olur.

UYARI-HATIRLATMA 

Öğrenci, staj defteri ile birlikte mutlaka orijinal/ıslak imzalı/kaşeli Zorunlu Staj Formu’nu 2 nüsha olarak Staj Defteri ile birlikte teslim etmek zorundadır. Bu yüzden e-posta üzerinden gönderilen orijinal evraklar saklanmalıdır ve defterle birlikte teslim edilmelidir. Islak imzalı-firma kaşeli orijinal Zorunlu Staj Formu’nu teslim etmeyen/edemeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Staj Formları

~

Staj defteri hazırlama esasları ve staj defteri kapsamı ile ilgili detaylı bilgilere bölüm staj sayfasından ulaşabilirsiniz:

29 Nisan 2023
2.621 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı