Program Eğitim Amaçları

  • Matematik, fen ve makine mühendisliğinin temek kavram, kuram ve prensiplerine hakim olarak Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Programı mezunları etik bilinç, sürekli öğrenme ve toplumsal duyarlılık bilinciyle;
  • Ulusal veya uluslararası kurum/kuruluşların ihtiyaç duyduğu makine mühendisliği hizmetlerinde görev alırlar,
  • Tasarım, üretim veya araştırma geliştirme, imalat, ısıtma-havalandırma-iklimlendirme, kalite yönetimi, fabrika organizasyonu, yönetim, teknik satış ve pazarlama birimlerinde süreç ve operasyon kadrolarında görev alırlar,
  • Yurt içinde veya yurt dışında bulunan saygın eğitim ve araştırma kurumlarında yüksek lisans veya doktora çalışmalarında yer alarak, ulusal veya uluslararası arenalarda bilim ve teknolojiye katkıda bulunurlar,
  • Makine mühendisliğinin gelişebilmesi için sosyal, çevresel, ekonomik etkenleri etik bağlamında irdeleyip hukuksal sonuçları gözeterek çalışmalarda bulunurlar.
Öğrenci Destek Hattı