Tezler

Devam Eden Tez Çalışmaları

 

Öğrenci

Tez Adı

Danışman

Tez Türü

Bitiş Tarihi

 Muhammet Turan ASLAN  Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Elektrokimyasal İşleme Prof. Dr. Bahattin KANBER
Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRTAŞ
Yüksek Lisans
 Abdulkadir ÇEBİ  Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgahı Tasarımı ve Otomasyonu Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRTAŞ Yüksek Lisans
 Yavuz TURAN  Çorap Örme Makinasının Çardak Tasarımı ve Optimizasyonu Prof. Dr. Bahattin KANBER Yüksek Lisans
 Özgür YÜKSEL  Yaşlandırılmış ve Kaplama İşlemi Uygulanmış Cu-Cr-Zr Alaşımının Yapısal, Mekanik, Tribolojik ve Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Doç. Dr. İlhan ÇELİK Yüksek Lisans
 Onur GÜRDAMAR  Yarı Otomatik Tabancalarda Bastırıcı Geometrisinin Akış Karakteristiklerine Etkisinin Nümerik İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal SUNGUR Yüksek Lisans
 Ali Oğuz TEKELİ  Radyant Isıtıcılarda Yanmanın Nümerik Modellenmesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal SUNGUR Yüksek Lisans
 Cem BAŞAR  Pelet Yakıtlı Kazanlarda Hazne Tasarımının Yanmaya Olan Etkisinin Deneysel İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal SUNGUR Yüksek Lisans