Kurul ve Komisyonlar

Bölüm Başkanlığı

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Emine Feyza ŞÜKÜR – Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ –  Bölüm Başkan Yardımcısı

MÜDEK Danışma Kurulu

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ

Prof. Dr. Lütfü NAMLI

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yusuf YAZICI

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Serkan SOLMAZ (Samulaş A.Ş.)

Ozan Düzovalı (Samsun Makine Mühendisleri Odası)

Çağla Gedik (Ayka Asansör)

Mustafa Pehlivan (Kavak Meslek Yüksek Okulu)

Ali Dinler (Samsun Büyükşehir Belediyesi)

Ayşe Ünsal Kıran (Samsun İl Sağlık Müdürlüğü)

Ömer Yardımcı (Yeşilyurt Demir Çelik A.Ş.)

AKTS (ECTS) Bölüm Koordinatörlüğü

Prof. Dr. İlhan ÇELİK – Koordinatör

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Stratejik Plan, Akreditasyon ve Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Bahattin KANBER – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRTAŞ – Bölüm Kalite Elçisi

Doç. Dr. Abdülvahap ÇAKMAK

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

MÜDEK Bölüm Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ – Koordinatör

Prof. Dr. Lütfü NAMLI

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yusuf YAZICI

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: MÜDEK kapsamında gerekli bütün işlemlerin tamamlanmasını sağlamak. Gerektiği durumlarda görev dağılımı yaparak ve/veya alt komisyonlar kurarak iş akışını sağlamak. Bölüm öğretim elemanlarını süreç ile ilgili bilgilendirmek.

İşletmede Mesleki Eğitim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Koordinatör

Doç. Dr. Bilal SUNGUR

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: Öğrencilerin başvuru şartları ve formu ile eklerini değerlendirmek. Bu uygulama kapsamında kurum/Firmalar ile anlaşmalar yapmak. Başarı durumunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını not bildirim formu ile bölüm başkanlığına iletmek.

Erasmus Değişim Programı Bölüm Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Hasan DEMİRTAŞ – Koordinatör

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Farabi ve Mevlana Değişim Programları Bölüm Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yusuf YAZICI – Koordinatör

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Bologna Bölüm Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN – Koordinatör

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Mezunlar Bölüm Koordinatörlüğü

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Çağın BOLAT

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Eğitim, Öğretim ve Müfredat Komisyonu

Prof. Dr. Lütfü NAMLI – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Çağın BOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Mak. Müh. Kadir GÜRKAN (MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı)

Mak. Müh. Ömer YARDIMCI (Yeşilyurt Demirçelik A.Ş.)

Görev Tanımı: Bölümde yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetini müfredat açısından takip etmek. Müfredatın güncel kalmasına yönelik olarak uluslararası standartlara olan yakınlığını tespit etmek. Dış paydaşlar ile iletişim sağlamak ve buna göre müfredata dâhil olması istenen yeni dersler ve faaliyetler hakkında değerlendirme yapmak ve görüş bildirmek. Akreditasyon işlemlerini yürütmek.

Yayın ve Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Başkan

Prof. Dr. İlhan ÇELİK

Doç. Dr. Bilal SUNGUR

Görev Tanımı: Bilimsel veri tabanları üzerinden üniversite/bölüm adresli olarak yapılan yayınları izlemek ve listelemek. Yayınlar açısından bölüm performansını tespit etmek ve bunu raporlamak. Akademik teşvik başvurularını incelemek ve değerlendirmek. Bölümün yayın potansiyelinin geliştirilmesine yönelik önerilerde ve çalışmalarda bulunmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak öğretim üyelerine toplantılarında bilgilendirme yapmak.

Uygulamalı Eğitimler ve Staj Komisyonu

Prof. Dr. Halil İbrahim KURT – Başkan

Doç. Dr. Emine Feyza ŞÜKÜR

Dr. Öğr. Üyesi Çağın BOLAT

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: Öğrencilerin staj yapacakları firmanın/kuruluşun uygunluğunu değerlendirmek. Öğrencilerin staj süresi boyunca gerekli görülen durumlarda staj yaptığı kurumları ziyaret etmek veya kurum yetkilisi ile iletişime geçmek. Kurum/kuruluşlar ile bölümümüz için staj kontenjanının belirlenmesi çalışmalarını yürütmek.

Çift Anadal Programı (ÇAP) / Yandal Programı  Komisyonu

Doç. Dr. Bilal SUNGUR – Başkan

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Muafiyet ve İntibak Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN

Doç. Dr. Abdülvahap ÇAKMAK

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: Yatay veya dikey geçiş başvurularının bölüm bilgi paketine göre inceleyip değerlendirmek. Bölümden başka bölümlere geçiş için yapılacak olan başvuruları usul ve bölümler arası uyum yönünden inceleyip değerlendirmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

Bölüm Teknik/Sosyal Faaliyet ve Öğrenci İlişkileri Komisyonu

Doç. Dr. Abdülvahap ÇAKMAK – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: Lisans öğrenimine yönelik olarak bölüm dışı paydaşlar veya firmalar tarafından bölümde verilecek olan seminer ve toplantıları programlamak ve organize etmek. Kariyer günlerine bölümü temsilen katılmak. Bölümde akademisyen-öğrenci ilişkilerinde yönlendirici olmak, öğrencileri bilimsel ve etik değerler hakkında bilgilendirmek. Bölümdeki öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini denetlemek. Sosyal ve teknik içerikte faaliyetler planlamak ve organize etmek. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

Ders Programı ve Sınav Programı Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim KELEŞ – Başkan

Doç. Dr. Emine Feyza ŞÜKÜR

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Bölüm Web Sayfası Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ – Başkan

Arş. Gör. Abdülkadir ÇEBİ

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN

Bölüm Eğitim ve Ölçme Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Emine Feyza ŞÜKÜR – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ

Arş. Gör. Sare MITINCIK

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ

Görev Tanımı: Bölümde ders bazında ders tanıtım dosyalarının ve ÖÇ/PÇ matrislerinin, öğrenme çıktılarının, ders iyileştirme planlamasının yapılması hususunda öğretim elemanlarına gerekli bilgilendirmeyi yapmak ve ders performans değerlendirmelerini tamamlamaktır.

İş Güvenliği ve Bölüm Mekan/Laboratuvar Bakım/Onarım Tespit Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Batuhan ÖZAKIN – Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Murat Eray KORKMAZ

Arş. Gör. Abdulkadir ÇEBİ // A56 Hangarı

Arş. Gör. Muhammed Turan ASLAN // A3 Hangarı

Arş. Gör. Sare MITINCIK // Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Arş. Gör. Yasemin KORKMAZ // Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Görev Tanımı: Bölümde iş güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemleri ve bunların mevzuata uygunluğunu tespit etmek. Bölümün derslik ve diğer ortak kullanım alanları ile laboratuvarlarda ortaya çıkabilecek bozulmaları ve hasarları tespit etmek. Dersliklerdeki sıra, tahta, bilgisayar, data-show vb. araç gereçlerde yaşanabilecek olası sorunları tespit ederek raporlandırmak. Gerek duyulduğunda alt komisyonlar kurmak ve görev dağılımı yapmak. Konu ile ilgili olarak Bölüm Kurul toplantılarında bilgilendirme yapmak.

Öğrenci Destek Hattı