Tanıtım

Makine Mühendisliği Bölümü 2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuş ve 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde öğrenci almaya başlamıştır. 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı itibarıyla bölüm Doktora düzeyinde de öğrenci almaya başlamıştır.

Makine Mühendisliği, robotik, havacılık, otomotiv mühendisliği, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme, biyomekanik, konstrüksiyon ve imalat, imalat planlanması, montaj-bakım-onarım gibi alanlarda uzmanlaşma fırsatları sunan en geniş mühendislik disiplinlerinden biridir. 19. yüzyılın başlarında İngiltere’de makineler ve bunları çalıştıran motorların üretimine başlanmasıyla Makine Mühendisliği alanındaki faaliyetler bir meslek olarak kabul edilmiştir. Teknik olarak Makine Mühendisliği, mühendislik ilkelerinin ve problem çözme tekniklerinin tasarımdan üretime ve herhangi bir nesne için pazara uygulanmasıdır.

Makine Mühendisleri çalışmalarını hareket, enerji ve kuvvet ilkelerini kullanarak analiz eder ve tasarımların verimli ve güvenilir bir şekilde rekabetçi bir maliyetle çalışmasını sağlar. Makine Mühendisliği, insan ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi teknolojilerle fark oluşturmaya odaklanan bir alandır. Modern yaşamdaki hemen hemen her ürün veya hizmete, insanlığa yardımcı olmak için muhtemelen bir makine mühendisi tarafından bir şekilde dokunulmuştur. Bu alan, bugünün sorunlarını çözmeyi ve sağlık hizmetleri, enerji, ulaşım, dünyadaki açlık, uzay araştırmaları, iklim değişikliği ve daha birçok alanda geleceğe yönelik çözümler üretmeyi içermektedir.

Birçok alanda birçok zorluk ve yenilikle iç içe olmak, Makine Mühendisliği eğitiminin çok yönlü olduğu anlamına gelir. Bu geniş talebi karşılamak için makine mühendisleri bir bileşen, bir makine, bir sistem veya bir süreç tasarlayabilir. Bu, makrodan mikroya, arabalar ve uydular gibi en büyük sistemlerden sensörler ve anahtarlar gibi en küçük bileşenlere kadar uzanır. Üretilmesi gereken her şey, yani hareketli parçaları olan her şey, bir makine mühendisinin uzmanlığına ihtiyaç duyar.

Makine Mühendisliği Bölümü, ülkemizin ve dünyanın mühendislik ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren, güncel bilimsel araştırmalar yapan, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan, alanında söz sahibi, öncü, mezunları tercih edilen bir bölüm olma özelliğini sürdürme vizyonuna sahip bir bölümdür.

Makine Mühendisliği Bölümü, fakültemizin, eğitim-öğretim ile ilgili programları, öğretim üyesi ve laboratuvar imkânları ile birlikte üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, ısıl ve mekanik sistemleri tasarlayabilen, analiz edebilen, üretim tekniklerini uygulatabilen, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen, kendine güvenen, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı, bireyler yetiştirme misyonuna sahip bir bölümdür.

Bölümümüz mezunlarının

  • Ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması,
  • Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,
  • Sanayide AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması,
  • Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması,
  • Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması,

amaçlanmaktadır.

Öğrenci Destek Hattı