Tanıtım

Makine Mühendisliği, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapan en eski ve alanı en geniş mühendislik dalıdır.

Samsun Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü, 2018 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı için ilk defa bu sene lisans düzeyinde öğrenci alımına başlayacaktır.

Makine Mühendisliği Bölümü, ülkemizin ve dünyanın mühendislik ihtiyaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren, güncel bilimsel araştırmalar yapan, literatüre ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan, alanında söz sahibi, öncü, mezunları tercih edilen bir bölüm olma özelliğini sürdürme vizyonuna sahip bir bölümdür.

Makine Mühendisliği Bölümü, fakültemizin, eğitim-öğretim ile ilgili programları, öğretim üyesi ve laboratuvar imkânları ile birlikte üniversitemizi, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden, karmaşık mühendislik problemlerini tanımlayıp çözümleyebilen, analitik düşünme yeteneğine sahip, ısıl ve mekanik sistemleri tasarlayabilen, analiz edebilen, üretim tekniklerini uygulatabilen, mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip, takım arkadaşları ile uyum içerisinde çalışabilen, kendine güvenen, girişimci, araştıran, teknolojik gelişmelere açık, ülkesine ve insanlığa yararlı, bireyler yetiştirme misyonuna sahip bir bölümdür.

Bölümümüz mezunlarının;

  • Ulusal ve/veya uluslararası kurum ve kuruluşlarda, makine mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması,
  • Bulunduğu ortamda problemleri tespit ederek çözüm üretecek projeler geliştirmesi,
  • Sanayide AR-GE ve ÜR-GE projelerinde görev alması,
  • Girişimci yaklaşımla yeni iş sahaları oluşturması ve öncelikli alanlarda çalışmalar yaparak sanayide gelişmeye katkı sağlaması,
  • Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında, enstitülerde bilimsel araştırma yapması,

amaçlanmaktadır.

Öğrenci Destek Hattı