2024 Yaz Dönemi STJ100-STJ200 Staj Başvuruları

2024 yılı yaz döneminde staj yapmak için STJ100 Yaz Stajı I ve STJ200 Yaz Stajı II dersine yazılan öğrenciler için güncel zorunlu staj başvuru formları ve süreç bilgileri yayınlanmıştır.

~

Staj evrakları hazırlanmadan önce lütfen aşağıdaki belgeleri dikkatli şekilde okuyunuz, gözden geçiriniz:

Genel Bilgilendirmeler

UYARI 

Sigorta İşlemlerinin Yapılması (Staj başlangıcından en az 15 gün öncesi)

Öğrenci, zorunlu staja başlamadan en az 15 gün önce sigorta işlemlerinin yapılabilmesi için kaşeli-imzalı-onaylı Zorunlu Staj Formu, imzalı Stajyerlere ilişkin Aydınlatma Metni ve SPAS Müstehaklık belgesini Bölüm Sekreterliğine (Okan DÜZGÜN) teslim etmelidir.

NOT: SGK’ dan veya E-devlet üzerinden SPAS Müstehaklık belgesi alınabilmektedir.

~

Takip Edilecek Süreç

  1. Zorunlu Staj Formunuzu eksiksiz şekilde doldurun ve imzalayın. Öğrenci tarafından imzalanmış evrağı Bölüm Staj Komisyonu’na imzalatın.
  2. Bölüm Staj Komisyonu tarafından imzalanmış Zorunlu Staj Formunu staj yapacağınız kuruma imzalatın/kaşeletin.
  3. Staja başlamadan en az 15 gün önce eksiksiz şekilde doldurulmuş/imzalatılmış/kaşeletilmiş Zorunlu Staj Formunu ekleriyle birlikte eksiksiz olarak Bölüm Sekreteri Okan DÜZGÜN’e teslim edin.
    • Ek 1. Öğrenci tarafından el yazısıyla 2. sayfasına Okudum, anladım yazıp Adı Soyadını yazarak imzalamış olduğu Stajyerlere İlişkin Aydınlatma Metni Formu
    • Ek 2. E-Devlet üzerinden alınabilecek Müstehaklık Belgesi

Yukarıda verilen işlemler eksiksiz olarak yapılmalı ve sigorta girişlerinin vaktinde yapılabilmesi için belirtilen son tarihten önce bölüm sekreterliğine ulaştırılmalıdır. Aksi halde öğrenci staj yapamaz/stajı geçersiz olur.

UYARI-HATIRLATMA 

Öğrenci, staj defteri ile birlikte mutlaka orijinal/ıslak imzalı/kaşeli Zorunlu Staj Formu’nu 2 nüsha olarak Staj Defteri ile birlikte teslim etmek zorundadır. Islak imzalı-firma kaşeli orijinal Zorunlu Staj Formu’nu teslim etmeyen/edemeyen öğrencilerin stajı geçersiz sayılacaktır.

Staj Formları

~

Staj defteri hazırlama esasları ve staj defteri kapsamı ile ilgili detaylı bilgilere bölüm staj sayfasından ulaşabilirsiniz:

02 Mart 2024
927 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı