Akademik Personel

Bahattin KANBER
Bölüm Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr., Mekanik Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2001, Gaziantep Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Temas Mekaniği, Elastoplastik Şekillendirmeler, Hiperelastik Malzeme Mekaniği, Sürekli Fiber Takviyeli Kauçuklar, 3B Yazıcı Teknolojileri
Seçilmiş Çalışmaları: 

Yüksek Lisans Tezi: A New procedure for finite and boundary element methods, Gaziantep Üniversitesi

Doktora Tezi: Finite element analysis of contact problems using transition elements, Gaziantep Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 334
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2015
Ofis Saati: Pazartesi 14.00 – 15.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

İbrahim KELEŞ
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr., Mekanik Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2007, Çukurova Üniversitesi

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Kompozit Malzemeler, Sayısal Yöntemler
Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Titreşim esaslı taşıt tasarım parametrelerinin belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

Doktora Tezi: Elastic response of fgm and anisotropic thick-walled pressure vessels under dynamic internal pressure, Çukurova Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 332
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2039
Ofis Saati: Pazartesi 09.00 – Cuma 17.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

İlhan ÇELİK
Dekan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr., Malzeme Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2014, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Malzeme Tasarım ve Davranışları, Demir Dışı Alaşımlar, Kompozit Malzemeler, Metalik Malzemelerin Mekanik ve Elektrokimyasal Özellikleri
Seçilmiş Çalışmaları: 

Yüksek Lisans Tezi: Ultra ince taneli saf titanyumun farklı yüzey yöntemleri ile oksidasyonu, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: Akımsız Ni-B kaplanmış ve plazma nitrürlenmiş saf titanyumun yapısal, tribolojik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 344
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2017
Ofis Saati: Perşembe 10.00 – 12.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Hasan DEMİRTAŞ
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2018, Gaziantep Üniversitesi

Araştırma Alanları: İleri İmalat Yöntemleri (Elektrokimyasal işleme, Sıcak İzostatik Presleme, Elektrokimyasal erezyonlama işlemi), Makine Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım
Seçilmiş Çalışmaları: 

Yüksek Lisans Tezi: 6061 alüminyum alaşımlarında ara verilerek yapılan yaşlandırma işleminin malzeme mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Niğde Üniversitesi

Doktora Tezi: Cathode design for complex shapes in electrochemical machining, Gaziantep Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2010
Ofis Saati: Pazartesi 14.00 – 15.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Bilal SUNGUR
Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Termodinamik Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Enerji, Termodinamik, Yanma, Biyoyakıtlar, Sayısal Modelleme, Dış Akış

Seçilmiş Çalışmaları: 

Yüksek Lisans Tezi: Çok yakıtlı kazanlarda yanma ve emisyon oluşumunun nümerik ve deneysel modellenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Biyokütle/sıvı yakıt ve biyokütle/kömür karışımlarından üretilen peletlerin kazanda yakılmasının deneysel ve sayısal incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2011
Ofis Saati: Salı 14.00 – 15.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Murat Eray KORKMAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapay Sinir Ağları, Makine Öğrenmesi, Makine Dinamiği, Gemi Dinamiği, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Gemi Manevraları, Mikroelektromekanik Sistemler
Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: “Yapay Sinir Ağları ve Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Uygulanması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi:  “Gemi Yanaşma Manevralarının Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Gerçeklenmesi”, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 430
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2035
Ofis Saati: Pazartesi 10:00 – 12:00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mustafa Yusuf YAZICI
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Enerji Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Enerji Depolama Sistemleri, Isı ve Madde Transferi, Termal Yönetim, Alternatif Enerji Kaynakları
Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: “Kaçık Eksenli Yatay Silindirik Bir Halka İçerisinde Parafinle Gizli Isı Depolama”, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi: “Faz Değiştiren Madde – İlaveli Isı Alıcılarla Elektronik Cihazların Soğutulması”, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 430
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 2034
Ofis Saati: Pazartesi 09:00 – 11:00

Google Akademik,  YÖKSİS CV


 

Emine Feyza ŞÜKÜR
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Malzeme Ana Bilim Dalı

Eğitim: Ph. D. 2019, Konya Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kompozit Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Mekanik Testler, Nanoteknoloji, Triboloji
Seçilmiş Çalışmaları:

Yüksek Lisans Tezi: Al 5754 Sac Malzemenin Ilık Sıcaklıklardaki Akma Eğrilerinin Şişirme Deneyiyle Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi

Doktora Tezi: Korozif Ortamın Grafen Katkılı Bazalt/Epoksi Nanokompozitlerin Mekanik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi, Konya Teknik Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü, 428
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 |
Ofis Saati: Pazartesi 15.00 -16.00

Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Muhammed Turan ASLAN
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mekanik Ana Bilim Dalı

EğitimYüksek Lisans (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği

Seçilmiş Çalışmaları:


Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: Pazartesi 09.00 – Cuma 17.00

YÖKSİS CV


 

Abdulkadir ÇEBİ
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

Eğitim: Yüksek Lisans (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Üretim Yöntemleri, Elektrokimyasal İşleme, Malzeme Bilimi, Robotik

Seçilmiş Çalışmaları: 

Yüksek Lisans Tezi: Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgahı Tasarımı ve Otomasyonu, Samsun Üniversitesi

Ofis: Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: Pazartesi 09.00 – Cuma 17.00

YÖKSİS CV