Akademik Personel

Bahattin KANBER
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr., Mekanik Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2015)

Eğitim: Ph.D. 2001, Gaziantep Üniversitesi

Araştırma Alanları: Sonlu Elemanlar Yöntemi, Temas Mekaniği, Elastoplastik Şekillendirmeler, Hiperelastik Malzeme Mekaniği, Sürekli Fiber Takviyeli Kauçuklar, 3B Yazıcı Teknolojileri

Yüksek Lisans Tezi: A New procedure for finite and boundary element methods, Gaziantep Üniversitesi

Doktora Tezi: Finite element analysis of contact problems using transition elements, Gaziantep Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, A3 Hangarı

Google Akademik | YÖKSİS


 

İbrahim KELEŞ
Bölüm Başkanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr., Mekanik Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2039)

Eğitim: Ph.D. 2007, Çukurova Üniversitesi

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Kompozit Malzemeler, Sayısal Yöntemler

Yüksek Lisans Tezi: Titreşim esaslı taşıt tasarım parametrelerinin belirlenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi

Doktora Tezi: Elastic response of fgm and anisotropic thick-walled pressure vessels under dynamic internal pressure, Çukurova Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 342

Google Akademik | YÖKSİS


 

İlhan ÇELİK
Dekan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr., Malzeme Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2017)

Eğitim: Ph.D. 2014, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Malzeme Tasarım ve Davranışları, Demir Dışı Alaşımlar, Kompozit Malzemeler, Metalik Malzemelerin Mekanik ve Elektrokimyasal Özellikleri

Yüksek Lisans Tezi: Ultra ince taneli saf titanyumun farklı yüzey yöntemleri ile oksidasyonu, Atatürk Üniversitesi

Doktora Tezi: Akımsız Ni-B kaplanmış ve plazma nitrürlenmiş saf titanyumun yapısal, tribolojik ve elektrokimyasal özelliklerinin incelenmesi, Atatürk Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 335

Google Akademik | YÖKSİS


 

Bilal SUNGUR
Kavak MYO Müdürü, Makine Mühendisliği Bölümü
Doç. Dr., Termodinamik Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2011)

Eğitim: Ph.D. 2019, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Enerji, Termodinamik, Yanma, Biyoyakıtlar, Sayısal Modelleme, Dış Akış

Yüksek Lisans Tezi: Çok yakıtlı kazanlarda yanma ve emisyon oluşumunun nümerik ve deneysel modellenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doktora Tezi: Biyokütle/sıvı yakıt ve biyokütle/kömür karışımlarından üretilen peletlerin kazanda yakılmasının deneysel ve sayısal incelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 333

Google Akademik | YÖKSİS


 

Hasan DEMİRTAŞ
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2010)

Eğitim: Ph.D. 2018, Gaziantep Üniversitesi

Araştırma Alanları: İleri İmalat Yöntemleri (Elektrokimyasal işleme, Sıcak İzostatik Presleme, Elektrokimyasal erezyonlama işlemi), Makine Tasarımı, Bilgisayar Destekli Tasarım

Yüksek Lisans Tezi: 6061 alüminyum alaşımlarında ara verilerek yapılan yaşlandırma işleminin malzeme mekanik özelliklerine etkisinin incelenmesi, Niğde Üniversitesi

Doktora Tezi: Cathode design for complex shapes in electrochemical machining, Gaziantep Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 340

Google Akademik | YÖKSİS


 

Murat Eray KORKMAZ
Enstitü Müdür Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Makine Teorisi ve Dinamiği Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2035)

Eğitim: Ph.D. 2019, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapay Sinir Ağları, Makine Öğrenmesi, Makine Dinamiği, Gemi Dinamiği, Sistem Dinamiği ve Kontrol, Gemi Manevraları

Yüksek Lisans Tezi: Yapay Sinir Ağları ve Ranque-Hilsch Vorteks Tüpünde Uygulanması, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi:  Gemi Yanaşma Manevralarının Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Gerçeklenmesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 344

Google Akademik | YÖKSİS


 

Mustafa Yusuf YAZICI
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Enerji Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2034)

Eğitim: Ph.D. 2019, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Enerji Depolama Sistemleri, Isı ve Madde Transferi, Termal Yönetim, Alternatif Enerji Kaynakları

Yüksek Lisans Tezi: Kaçık Eksenli Yatay Silindirik Bir Halka İçerisinde Parafinle Gizli Isı Depolama, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi: Faz Değiştiren Madde – İlaveli Isı Alıcılarla Elektronik Cihazların Soğutulması, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 345

Google Akademik | YÖKSİS


 

Emine Feyza ŞÜKÜR
Bölüm Başkan Yardımcısı, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Malzeme Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2033)

Eğitim: Ph.D. 2019, Konya Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kompozit Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Mekanik Testler, Nanoteknoloji, Triboloji

Yüksek Lisans Tezi: Al 5754 Sac Malzemenin Ilık Sıcaklıklardaki Akma Eğrilerinin Şişirme Deneyiyle Belirlenmesi, Selçuk Üniversitesi

Doktora Tezi: Korozif Ortamın Grafen Katkılı Bazalt/Epoksi Nanokompozitlerin Mekanik ve Aşınma Özelliklerine Etkisi, Konya Teknik Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 346

Google Akademik | YÖKSİS


 

Çağın BOLAT
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Malzeme Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2034)

Eğitim: Ph.D. 2022, İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Malzeme Tasarım ve Davranışları, Üretim Teknolojileri, Kompozit

Yüksek Lisans Tezi: Orta Karbonlu DIN Ck45 Çeliğinin Elektrokimyasal Yöntemle Borlanması, İstanbul Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi: Investigation of fabrication optimization and physical and mechanical properties of metallic syntactic foams manufactured by cold chamber die casting, İstanbul Teknik Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 343

Google Akademik | YÖKSİS


 

Abdülvahap ÇAKMAK
Öğretim Üyesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Dr. Öğretim Üyesi, Enerji Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55

Eğitim: Ph.D. 2021, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Otomotiv, İçten Yanmalı Motorlar, Yakıtlar ve Yanma, Enerji ve Ekserji Analizi, Alternatif Enerji Kaynaklar

Yüksek Lisans Tezi: Yakıt Olarak Biyodizel-Dizel Yakıtı Karışımlarının Kullanıldığı Tek Silindirli Bir Dizel Motoruna Ekserji Analizinin Uygulanması, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Doktora Tezi: Üretilen Farklı Yakıt Katkılarıyla Bir Dizel Motorunun Yanma, Performans ve Emisyon Karakteristiklerinin İyileştirilmesinin Deneysel İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 347

Google Akademik | YÖKSİS


 

Muhammed Turan ASLAN
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Mekanik Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2139)

Eğitim: Doktora (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği

Yüksek Lisans Tezi: Elektrokimyasal İşleme Sırasında Elektrolit Basıncının Blisk Bıçaklarına Etkisinin Araştırılması, Samsun Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 349

YÖKSİS


 

Abdulkadir ÇEBİ
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Konstrüksiyon ve İmalat Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2139)

Eğitim: Doktora (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Üretim Yöntemleri, Elektrokimyasal İşleme, Malzeme Bilimi, Robotik

Yüksek Lisans Tezi: Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgahı Tasarımı ve Otomasyonu, Samsun Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 349

YÖKSİS


 

Sare MITINCIK
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Enerji Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2139)

Eğitim: Doktora (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, CFD, Enerji Depolama, Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yüksek Lisans Tezi: , Samsun Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 348

YÖKSİS


 

Yasemin KORKMAZ
Öğretim Elemanı, Makine Mühendisliği Bölümü
Araştırma Görevlisi, Malzeme Ana Bilim Dalı

[email protected] | +90 (362) 313 00 55 (2139)

Eğitim: Doktora (Devam ediyor), Samsun Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kompozit Malzemeler, Polimerler, Yapıştırıcılar, Malzemelerin Karakterizasyonu

Yüksek Lisans Tezi: , Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ofis: Ballıca Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, 348

YÖKSİS

Öğrenci Destek Hattı