Ulusal Staj Programı 2024 Başvuruları

Bahar dönemi sonunda, yaz ayında, 2. sınıf ve 3. sınıf öğrencilerimiz staj yapacaklardır. Mevcut pandemi sürecinde de gerek pandemiye bağlı iş yerlerinin uzaktan çalışmaya geçmiş olması gerek ekonomik sebeplerden dolayı firmaların kapanması/küçülmesi gerekse de temasla alakalı sebepler kaynaklı olarak staj yeri bulma konusunda öğrenciler zorluk çekebilirler.

Bu noktada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin staj yeri bulabilmelerine yönelik “Staj Seferbirliği Projesi” adında bir çalışma başlatmışlar. CBİKO’nun Kariyer Kapısı platformu üzerinden hem kurum/kuruluşlar iş/staj taleplerini yapacak hem de öğrenciler kaydolup staj yeri bulma, staj başvurusunda bulunabilme olanağına sahip olabileceklerdir.

Staj Seferbirliği Projesi üniversitelerde eğitim gören ve staj yaparak deneyim kazanmak isteyen öğrencilerin liyakat ilkelerine dayalı ve fırsat eşitliği sağlayan Kariyer Kapısı platformu üzerinden staj imkânı yakalamasına olanak sağlamaktadır.

Platform üzerinden açılan ilana başvuran adaylar, işverenler tarafından; Akademik / Mesleki, Sanatsal / Sosyal ve Sportif Yeterlikleri üzerinden değerlendirilmektedir. Staj teklifi gönderme aşamasında adayların kimlik bilgileri işverenlerin erişimine açılmamaktadır. Bu sayede adaylar sadece sahip oldukları nitelikler özelinde değerlendirilmekte ve fırsat eşitliğine sahip olmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde eğitimine devam eden ve not ortalaması* 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;

  • Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri dahil değildir.)
  • Örgün eğitim veren ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri

ve

  • Yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk Vatandaşı veya Mavi Kart sahibi öğrenciler

*Genel not ortalamaları henüz netleşmemiş olduğu için, başvuru döneminde ön lisans 1. sınıf öğrencilerinde bu şart aranmamaktadır.
**Staj yapılacak tarihte; lisans 2. sınıf ve ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin bir üst sınıfa geçmiş olması, lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf öğrencilerinin mezun durumuna geçmemiş olması, ön lisans 1. sınıf öğrencilerinin not ortalamasının ise 2’nin üzerinde olması beklenmektedir. Aksi halde işverenler staj tekliflerini iptal edebilir.

Başvuru Adresi: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami

Son Başvuru Tarihi: 10 Mart 2024

05 Ocak 2024
541 kez görüntülendi
Öğrenci Destek Hattı